Menu
X

Holtug Kridtbrud

Stevns

Holtug Kridtbrud.


Indtil 1972 blev der gravet kridt og kalk i Holtug Kridtbrud. I 1991 købte Skov- og Naturstyrelsen bruddet, så det i dag er et rekreativt område under Falster Statsskovdistrikt.

I bruddet findes en lang række sjældne og fredede planter, bl.a. Stor Gyvelkvæler, samt padder (salamander, tudser og frøer) og krybdyr (firben og hugorm).
Holtug Kridtbrud er også et godt sted at finde fossiler og forsteninger.

Det er muligt at komme ned til kysten uden brug af trapper.
EU habitat område på grund af den specielle overdrevsflora og forkomst af store vandsalmander.

Adresse

Holtug chalk quarry
Holtug Linievej 68
Store Heddinge 4660

Contact

T:56502806

Ruter

Search